ระดับ LEVEL และสิทธิพิเศษที่จะได้รับ

ระดับ LEVEL และสิทธิพิเศษที่จะได้รับ Level (7-11)